1948. Povijesni razlaz sa staljinskim totalitarizmom
Autor:
/
Izdavač:
Savez društava "Josip Broz Tito" Hrvatske
Godina:
2009
Broj izdanja:
1
Tipologija:
Zbornik
Tema:
Informbiro, Staljin
Reg_broj:
0003
1991. Prvi pucnji u SFRJ
Autor:
Konrad Kolšek
Izdavač:
Dangraf
Godina:
2005
Broj izdanja:
1
Tipologija:
Knjiga
Tema:
Raspad Jugoslavije, 1991.
Reg_broj:
0005
22. srpska kosmajska brigada
Autor:
Milorad Gončin
Izdavač:
Institut za savremenu istoriju
Godina:
1997
Broj izdanja:
1
Tipologija:
Monografija
Tema:
Nob, 22. srpska kosmajska brigada
Reg_broj:
0005
50. godina Batinske bitke
Autor:
General Milan Basta
Izdavač:
/
Godina:
1994
Broj izdanja:
1
Tipologija:
Publikacija
Tema:
Nob, Batinska bitka, 51. vojvođanska divizija
Reg_broj:
0001
8. dalmatinski korpus 1943. - 2003.
Autor:
/
Izdavač:
Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Splita
Godina:
2003
Broj izdanja:
1
Tipologija:
Monografija
Tema:
Nob, 8. dalmatinski korpus
Reg_broj:
0001
Antifašistički pokret u Južnom Banatu 1941-1944
Autor:
Dušan Bogdanov Senko
Izdavač:
Istorijski arhiv Pančevo
Godina:
2005
Broj izdanja:
1
Tipologija:
Knjiga
Tema:
NOB, Južni Banat
Reg_broj:
0009
Antifašizam je moj izbor
Autor:
/
Izdavač:
Žene u crnom
Godina:
2009
Broj izdanja:
1
Tipologija:
Publikacija
Tema:
Antifašizam
Reg_broj:
0006
Antifašizam juče i danas
Autor:
/
Izdavač:
Savez antifašista Srbije Novi Sad
Godina:
2012
Broj izdanja:
1
Tipologija:
Zbornik
Tema:
Antifašizam
Reg_broj:
0013
Antifašizam, AVNOJ, Autonomija
Autor:
/
Izdavač:
Udruženje antifašista Novog Sada
Godina:
2013
Broj izdanja:
1
Tipologija:
Zbornik
Tema:
Antifašizam, AVNOJ, Vojvodina
Reg_broj:
0007
Armije u strategijskoj koncepciji NOR i revolucije
Autor:
/
Izdavač:
Vojnoizdavački i novinski centar
Godina:
1986
Broj izdanja:
1
Tipologija:
Zbornik
Tema:
NOB, Vojska
Reg_broj:
0009