Stojanović, Dubravka; Vučetić, Radina; Petrović Todosijević, Sanja; Manojlović Pintar, Olga; Radić, Radmila; Prir. Dimitrijević, Vojin: “NOVOSTI IZ PROŠLOSTI - Znanje, neznanje, upotreba i zloupotreba istorije”
Autor:
Stojanović, Dubravka; Vučetić, Radina; Petrović Todosijević, Sanja; Manojlović Pintar, Olga; Radić, Radmila; Prir. Dimitrijević, Vojin
Izdavač:
Beogradski centar za ljudska prava
Godina:
2010
Broj izdanja:
Tipologija:
Publikacija
Tema:
Kultura sećanja, Upotreba istorije, Istraživanje
Reg_broj:
Stvar, broj 8
Autor:
Hristov, Đorđe; Hrnjez, Saša; Radenković, Ivan; Solar, Maja; Matković, Aleksandar; Jovanović, Andrea; Lošonc, Mark (ur.)
Izdavač:
Gerusija
Godina:
2016
Broj izdanja:
Tipologija:
Časopis
Tema:
Reg_broj:
Žena danas, broj 2
Autor:
Izdavač:
Godina:
1936
Broj izdanja:
2
Tipologija:
Časopis
Tema:
Reg_broj: