O nama

Škola antifašizma je platforma koja deluje pri Savezu antifašista Srbije i okuplja ljude različitih generacija oko vrednosti antifašizma, utemeljenog na društvenoj pravdi i solidarnosti među pojedincima/kama i grupama, kao i na poštovanju različitosti i ravnopravnosti. Svojim delovanjem nastojimo da doprinesemo stvaranju društva koje nije ispresecano linijama klasnog, ali ni rodnog, rasnog, nacionalnog i svakog drugog ugnjetavanja i eksploatacije.

Fokus našeg rada je s jedne strane, na reafirmaciji i kritičkom promišljanju antifašističkog nasleđa i emancipatorskom potencijalu koje takvo preispitivanje ima. U prvom redu, kroz preispitivanje vrednosti na kojima je zasnovano današnje društvo i otvaranje prostora za stvaranje alternativa dominantnom modelu zasnovanom na logici profita, kapitala i nacije. S druge, na promišljanju uzroka, struktura i mehanizama isključivanja, eksploatacije i nasilja koji su u osnovi fašizma i aktivnom delovanju protiv njegovnih pojavnih oblika danas.

Na ostvarenju ovih ciljeva radimo kroz različite vidove aktivizma kao što su neformalno obrazovanje, istraživanja i izdavaštvo, video produkcija, saradnja sa organizacijama i pojedincima koji su nam vrednosno bliski, itd.

Od jeseni 2015. u tim Škole antifašizma uključuje se veći broj mlađih istraživača/ica, istoričara/ki, sociologa/škinja, filozofa/kinja, umetnika/ca, aktivista/kinja i drugih koji rade na programskim aktivnostima namenjenim široj publici, a naročito mladima, dovodeći u vezu istorijski antifašizam sa savremenim problemima društva zahvaćenog krizom kapitalizma. U okviru ove platforme deluje Antifašistički bioskop u različitim gradovima širom Srbije, radionice Istorije u raspravi koja se bavi kritičkom analizom udžbenika istorije, radionice sa srednjoškolcima, nastaje Pojmovnik antifašizma, itd.