Radionice

U okviru “Škole antifašizma“ tokom marta, aprila i maja održana je serija radionica za sa učenicima odeljenja I5 u Mašinsko-obrazovnom centru „Radoje Dakić“ u Rakovici. U pitanju je...