Saveza antifašista Srbije vam poklanja dve publikacije (PDF)

Savez antifašista Srbije vam poklanja dve publikacije: Pojmovnik antifašističke borbe II  (ur. Milovan Pisarri) i Kako se stvara(la) istorija… — Lične priče učenika i učesnica Narodnooslobodilačke borbe (ur. Marijana Stojčić i Aleksandar Stojaković).

Prva publikacija obuhvata najvažnije pojmove vezane za jugoslovensko antifašističko nasleđe, kao i nasleđe drugih evropskih antifašističkih pokreta. Druga sadrži lične priče onih koji/e su se fašizmu aktivno odupirali/e, oblikujući istoriju kakvu poznajemo.

Obe publikacije su proizašle tokom rada na projektu Škola antifašizma / Znanjem protiv fašizma, u okviru kojeg smo tokom nešto manje od dve godine (2016-2018) pokušali da na različite načine otvorimo prostor za promišljanje o čemu govorimo danas kada pričamo o fašizmu i antifašizmu, kao i na koji način je antifašističko nasleđe relevantno danas.

Posebnu zahvalnost dugujemo našim sagovornicima/cama koji/e su bili/e spremni/e da ispričaju svoje priče, svima koji/e su učestvovali/e u radu na publikacijama i Fondaciji za otvoreno društvo Srbija i Rekonstrukcija Ženski fond bez čije podrške ove publikacije ne bi bile objavljene.

 

Publikacije može preuzeti ovde: