Fašizam u savremenosti
Autor:
/
Izdavač:
FPN/SAFS
Godina:
2009
Broj izdanja:
1
Tipologija:
Zbornik
Tema:
Fašizam
Reg_broj:
0058
Kirn, Gal; Burghardt, Robert: "Jugoslovenski partizanski spomenici: Između revolucionarne politike i apstraktnog modernizma"
Autor:
Gal Kirn, Robert Burghardt
Izdavač:
Godina:
2012
Broj izdanja:
Br. 1
Tipologija:
Časopis
Tema:
Kultura sećanja, Memorijalizacija, Spomenička kultura
Reg_broj:
Kuljić, Todor: "Fašizam"
Autor:
Todor Kuljić
Izdavač:
Izdavačko preduzeće Nolit
Godina:
1977
Broj izdanja:
Tipologija:
Publikacija
Tema:
Fašizam, Sociologija politike
Reg_broj:
Kuljić, Todor: “PREVLADAVANJE PROŠLOSTI uzroci i pravci promene slike istorije krajem XX veka”
Autor:
Todor Kuljić
Izdavač:
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Godina:
2002
Broj izdanja:
Tipologija:
Publikacija
Tema:
Fašizam, Kultura sećanja, Suočavanje sa prošlošću
Reg_broj:
Malović, Ilija: „Eugenika kao ideološki sastojak fašizma u Srbiji 1930-ih godina XX veka“
Autor:
Izdavač:
Godina:
Broj izdanja:
Tipologija:
Tema:
Reg_broj:
MAZ: Nepokoreni grad, broj 1
Autor:
Izdavač:
Mlade antifašitkinje Zagreba (MAZ)
Godina:
2011
Broj izdanja:
Tipologija:
Časopis
Tema:
Antifašizam
Reg_broj:
Milosavljević, Olivera: "Ogledi broj 7, Potisnuta istina - Kolaboracija u Srbiji 1941-1944."
Autor:
Olivera Milosavljević
Izdavač:
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Godina:
2006
Broj izdanja:
Tipologija:
Publikacija
Tema:
Drugi svetski rat, Kolaboracija, Fašizam
Reg_broj:
Milosavljević, Olivera: “Savremenici fašizma - Percepcija fašizma u beogradskoj javnosti 1933-1941.”
Autor:
Olivera Milosavljević
Izdavač:
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Godina:
2010
Broj izdanja:
Tipologija:
Publikacija
Tema:
Fašizam
Reg_broj:
Narod sebi
Autor:
Milan Kladar
Izdavač:
SUBNOR Nova Gradiška/Narodno sveučilište "Matija Antun Reljković" Nova Gradiška
Godina:
1977
Broj izdanja:
1
Tipologija:
Monografija
Tema:
Spomenici i obeležja NOB Nova Gradiška
Reg_broj:
0145
Narodni front u Vojvodini 1944-1953
Autor:
Jelena Popov
Izdavač:
Institut za istoriju Novi Sad
Godina:
1986
Broj izdanja:
1
Tipologija:
Knjiga
Tema:
Narodni front, Vojvodina
Reg_broj:
0142