Aušvic
Autor:
/
Izdavač:
/
Godina:
1969
Broj izdanja:
1
Tipologija:
Publikacija
Tema:
Aušvic, spiskovi transporta
Reg_broj:
0011
Bajford, Jovan: “Staro sajmište: Mesto sećanja, zaborava i sporenja"
Autor:
Jovan Bajford
Izdavač:
Beogradski centar za ljudska prava
Godina:
2011
Broj izdanja:
Tipologija:
Publikacija
Tema:
Holokaust, Drugi svetski rat, Kultura sećanja
Reg_broj:
Bleiburg
Autor:
/
Izdavač:
SABA Zagreb
Godina:
2007
Broj izdanja:
1
Tipologija:
Zbornik
Tema:
Blajburg, Ustaše
Reg_broj:
0033
Borbe za Travnik
Autor:
Milan Inđić
Izdavač:
R.O. 27. juli Sarajevo
Godina:
1979
Broj izdanja:
1
Tipologija:
Knjiga
Tema:
NOB, Travnik
Reg_broj:
16
Borci NOR-a i žrtve fašizma Titovog Drvara
Autor:
/
Izdavač:
Opština Titov Drvar
Godina:
1987
Broj izdanja:
1
Tipologija:
Monografija
Tema:
NOB, Titov Drvar
Reg_broj:
0017
Crveni Pavle
Autor:
Vojislav Milin
Izdavač:
SUBNOR Vojvodina
Godina:
1971
Broj izdanja:
1
Tipologija:
Knjiga
Tema:
Pavle Pap
Reg_broj:
0035
Dušan Bilandžić, Dag Strpić (ur.): "Fašizam i neofašizam"
Autor:
Bilandžić, Dušan; Lalović, Dragutin; Mileta, Vlatko; Pavić, Radovan; Prpić, Ivan; Vukadinović, Radovan (prir)
Izdavač:
Fakultet političkih nauka sveučilišta u Zagrebu, Centar društvenih djelatnosti saveza socijalističke omladine Hrvatske
Godina:
1976
Broj izdanja:
Tipologija:
Zbornik
Tema:
Fašizam, Neofašizam
Reg_broj:
Dva Berlina Evrope: O političkoj ekonomij fašizma i njenim evropskim posledicama, Aleksandar Matković
Autor:
Aleksandar Matković
Izdavač:
Gerusija, Novi Sad
Godina:
2016
Broj izdanja:
Tipologija:
Tema:
Reg_broj:
Etiologija antifašizma
Autor:
Josip Deželjin
Izdavač:
UABA Rijeka/SABA PGŽ/Povijesno društvo Rijeka/adamić
Godina:
2007
Broj izdanja:
1
Tipologija:
Knjiga
Tema:
Antifašizam
Reg_broj:
0055
Fašizam juče i danas
Autor:
/
Izdavač:
Društvo za istinu o NOB
Godina:
1998
Broj izdanja:
1
Tipologija:
Zbornik
Tema:
Fašizam
Reg_broj:
0059