Armije u strategijskoj koncepciji NOR i revolucije

Reg_broj: 
0009
Autor: 
/
Izdavač: 
Vojnoizdavački i novinski centar
Broj izdanja: 
1
Tema: 
NOB, Vojska
Tipologija: 
Godina: 
1986