Bajford, Jovan: “Staro sajmište: Mesto sećanja, zaborava i sporenja"