NOB u sjevero-istočnoj Hrvatskoj 1942.
Autor:
Pavle Gregorić
Izdavač:
Stvarnost Zagreb
Godina:
/
Broj izdanja:
1
Tipologija:
Knjiga
Tema:
NOB, Severo-istočna Hrvatska
Reg_broj:
0146
Osma krajiška udarna brigada
Autor:
Izudin Čaušević
Izdavač:
Vojnoizdavački zavod
Godina:
1981.
Broj izdanja:
1
Tipologija:
Knjiga
Tema:
NOB, 8. krajiška brigada
Reg_broj:
0160
Pavlaković, Vjeran: "Yugoslav Volunteers in the Spanish Civil War"
Autor:
Vjeran Pavlaković
Izdavač:
Rosa Luxemburg Stiftung, Regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu
Godina:
2016
Broj izdanja:
Tipologija:
Publikacija
Tema:
Španski građanski rat
Reg_broj:
Petrović, Milo (prir): Zbornik „Preispitivanje prošlosti i istorijski revizionizam - (ZLO)UPOTREBE ISTORIJE Španskog građanskog rata i Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije“
Autor:
Milo Petrović, priredio
Izdavač:
Udruženje Španskih borci 1936-1939 u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Godina:
2014
Broj izdanja:
Tipologija:
Zbornik
Tema:
Drugi svetski rat, Španski građanski rat, Fašizam, Kultura sećanja
Reg_broj:
Pisarri, Milovan: “Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta”
Autor:
Milovan Pisarri
Izdavač:
Forum za primenjenu istoriju
Godina:
2014
Broj izdanja:
Tipologija:
Publikacija
Tema:
Drugi svetski rat, Porajmos, Romi, Holokaust
Reg_broj:
Pojmovnik antifašističke borbe
Autor:
Izdavač:
Savez antifašista Srbije
Godina:
2016
Broj izdanja:
Tipologija:
Publikacija
Tema:
Antifašizam
Reg_broj:
Prpić, Ivan: "Komunisti o fašizmu"
Autor:
Ivan Prpić
Izdavač:
Centarza aktuelni politički studij Narodnog sveučilišta grada Zagreba
Godina:
1976
Broj izdanja:
Tipologija:
Publikacija
Tema:
Fašizam, Drugi svetski rat, Komunizam
Reg_broj:
Radanović, Milan: "Kazna i zločin, snage kolaboracije u Srbiji"
Autor:
Milan Radanović
Izdavač:
Rosa Luxemburg Stiftung, Regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu
Godina:
2015
Broj izdanja:
Tipologija:
Publikacija
Tema:
Drugi svetski rat, Kolaboracija, Fašizam
Reg_broj:
Radanović, Milan: "Oslobođenje. Beograd, oktobar 1944."
Autor:
Milan Radanović
Izdavač:
Rosa Luxemburg Stiftung, Regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu
Godina:
2014
Broj izdanja:
Tipologija:
Publikacija
Tema:
Fašizam, Drugi svetski rat, Oslobođenje Beograda
Reg_broj:
Rädle, Rena; Pisarri, Milovan (ur.): „Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu 1941–44. Priručnik za čitanje grada“
Autor:
Rädle, Rena; Pisarri, Milovan (urednici)
Izdavač:
Forum za primenjenu istoriju
Godina:
2013
Broj izdanja:
Tipologija:
Publikacija
Tema:
Drugi svetski rat, Fašizam, Kultura sećanja
Reg_broj: