Antifašistički pokret u Južnom Banatu 1941-1944

Reg_broj: 
0009
Autor: 
Dušan Bogdanov Senko
Izdavač: 
Istorijski arhiv Pančevo
Broj izdanja: 
1
Tema: 
NOB, Južni Banat
Tipologija: 
Godina: 
2005