Solidarnost sa aktivistima i aktivistkinjama Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR)

Datum: 
18.01.17

Savez antifašista Srbije najoštrije osuđuje brutalno prebijanje aktivista i aktivistkinja Inicijative za ljudska prava (YIHR) na jučerašnjoj tribini Srpske napredne stranke (SNS) u Beškoj. Na tribini je jedan od govornika bio i Veselin Šljivančanin, osuđen za mučenja i ubistva Hrvata i drugih nesrba u Vukovaru 1991. godine. Mladići i devojke iz Inicijative su tokom govora Šljivančanina podigli/e transparent „Ratni zločinci da zaćute da bi se progovorilo o žrtvama”, nakon čega ih je obezbeđenje SNS-a izguralo napolje i pretuklo, uz odobravanje i učešće okupljenih simpatizera, članova i funkcionera Srpske napredne stranke.

Izražavamo punu solidarnost sa aktivistima i aktivistkinjama Inicijative mladih za ljudska prava koji/e su javno iskazali/e neslaganje sa relativizacijom gnusnih zločina protiv čovečnosti počinjenih na našim prostorima. Slavljenje zločina i nasilje prema onima koji/e drugačije misle su pojavni oblici fašizma danas.

Otpor puzajućem i sve manje puzajućem a sve agresivnijem neofašizmu u našoj društvenoj sredini – građanska je dužnost svih segmenata društva i pojedinaca/ki kojima je stalo do prave slobode, ravnopravnosti u međuljudskim odnosima i poštovanja elementarnih kulturnocivilizacijskih normi.

Taj neofašizam ispoljava se danas na širokom frontu – od istorijskog revizionizma i rehabilitacija starih fašista i onih koji su ih podržavali do aktuelnog huškanja protiv susednih naroda i država, od prećutkivanja pa i slavljenja sopstvenih ratnih zločina pa do pozivanja na nove ratove i sukobe. Sve to postaje još opasnije kada se ispoljava uz saglasnost ili čak otvorenu podršku vodećih političkuh struktura.

Otuda je neophodno da se u aktuelnim društvenim zbivanjima prepoznaju sve one pojave koje u sebi nose manje ili veće natruhe fašizma i da se na njih energično reaguje, pri čemu treba da se udružuju sve antifašističke snage jer bez uspeha u toj borbi nema ni opšteg društvenog napretka.

Beograd, 18. januar 2016. godine