Obeležavanje 9. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma u Prijedoru

Datum: 
16.11.16

Na poziv drugova i drugarica iz Centra za mlade “Kvart”, deo članova i članica Saveza Antifašista Srbije boravili/e su u Prijedoru na obeležavanju 9. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma. Obeležen je javnim čitanjem antifašističke poezije na mestu na kome je obešena Mira Cikota i panel debatom „Antifašističke pozicije danas i otpori fašizmu“ u sali Zavoda za izgradnju grada. U panelu su učestvovali/le Bojan Krivokapić, aktivista Omladinskog centra CK 13 iz Novog Sada, Marijana Stojčić iz Saveza antifašista Srbije i Luka Čuljak, član Mreže anifašistkinja Zagreba, dok je debatu moderirala Tamara Šmidling, aktivistkinja iz Sarajeva. Obeležavanju ovog datuma su se pridružile i aktivistkinje „Oštre Nule“ iz Banja Luke.

Debata „Antifašističke pozicije danas i otpori fašizmu“ bila je prilika da se otvore pitanja i dileme vezane za antifašistički angažman danas. To se u prvom redu, odnosi na mogućnosti lociranja fašizma danas, toga šta  bi trebalo da sadrži današnji antifašizam, kakve su njegove vrednosne osnove i koje su moguće strategija otpora fašizmu (posebno pitanje legitimnosti upotrebe nasilja). Razgovaralo se i o potrebi da se antifašizam danas pozicionira oko ideja jednakosti i solidarnosti, ali i poštovanja mnogostrukih ispoljavanja ljudske različitosti. A u razvijanju strategija i različitih oblika otpora, o neophodnosti promišljanja povezanosti kapitalizma kao sistema koji stalno iznova reprodukuje eksploataciju i potčinjavanje, načina na koji su oni ugrađeni u institucionalne i društvene strukture i ideologija koje ih podržavaju i učvršćuju.