Radovan i Žika

radnici i seljaci u NOBu, oslobađanje zatvorenika iz fruškogorskog zatvora, formiranje Fruškogorskog odreda

razlike između severa i juga Srbije prilikom početka rata i podizanja ustanaka, Toplički ustanak 1917, situacija na jugu Srbije, prvi kontakt sa komunističkim idejama i pristupanje pokretu, Zemun 1940, početak rata, različiti uslovi u Srbiji i Jugoslaviji za dizanje ustanka

porodično poreklo i političko opredeljenje, situacija u Vojvodini, podrška porodice u priključivanju NOB-u

veza sa SSSR-om, ilegalna partijska organizacija i partizanski odredi, obuka za korišćenje oružja, dolaženje do oružja, stavljanje Fruškogorskog odreda pod privremenu komandu partijske organizacije Hrvatske

neslaganje sa Titovim zahtevima, društveni i radni odnosi pred rat, Tito u ratu i Tito u miru, odnos Tita i Staljina, smena Rankovića, Rankovićeva politika prema selu, Veselinov, odnos UDBE i Partije, deformacije