Radovan Pantović i Žika Stojšić 02

razlike između severa i juga Srbije prilikom početka rata i podizanja ustanaka, Toplički ustanak 1917, situacija na jugu Srbije, prvi kontakt sa komunističkim idejama i pristupanje pokretu, Zemun 1940, početak rata, različiti uslovi u Srbiji i Jugoslaviji za dizanje ustanka