Kadinjača

Spomen kompleks na Kadinjači. Izvor slike: Wikipedia

 

Na 14 km od Užica, na putu ka Bajinoj Bašti, nalazi se planinski vis Kadinjača. Na njegovim obroncima se 29. novembra 1941. odigrala Bitka na Kadinjači. Tada su se sukobile nemačke snage koje su nadirale ka Užicu, s namerom da unište Užičku Republiku, i Radnički bataljon Užičkog partizanskog odreda, koji je imao zadatak da zaustavi Nemce dok se iz Užica ne evakuišu Vrhovni štab, ranjenici i ratni materijal. U borbi su izginuli skoro svi partizani, a Užice je tog dana ponovo palo pod okupacionu vlast, dok je Užička Republika prestala da postoji. Međutim, požrtvovanost boraca poginulih na Kadinjači postala je primer kako se treba boriti za domovinu i na taj način nadahnjivala sve partizanske borce u nastavku rata. Zbog ovog događaja Radničkom bataljonu je 1979. dodeljen Orden narodnog heroja.

Vrh Kadinjače je nakon rata preuređen u memorijalni kompleks. Prvo je 1952. izgrađena spomen-kosturnica sa spomenikom u vidu piramide, rad vajara Stevana Živanovića. Zatim je 1977-1979. sagrađen Spomen komples koji se sastoji od spomeničke kompozicije koju je uradio vajar Miodrag Živković i Spomen doma koji je delo arhitekte Aleksandra Đokića. Kroz simboliku reke koja teče i prikazana lica boraca koja izviru iz elemenata različite veličine i oblika, vajar Živković je prikazao simboliku borbe za slobodu. Skoro savršena uklopljenost elemenata spomenika sa nagibima terena i ušuškanost Spomen doma čine ceo ambijent posebnim i jednim od najuspešnije izvedenih dela socijalističkog estetizma u Jugoslaviji. U Spomen domu se nalazi i izložbena postavka koja govori o Bici na Kadinjači. Svečano obeležavanje dana Bitke na Kadinjači se održava svake godine, a tokom socijalističke Jugoslavije na Kadinjači su organizovane i razne druge manifestacije (maraton „Četrnaesti kilometar“, marš „Putem Užičke republike“, takmičenje „Pesnička štafeta“...).

 

Literatura: Н. Љубичић, Ј. Поповић, М. Ковачевић, М. Радовановић Фарбин, Ужице 1941, устанак у ужичком крају, Београд 1961; М. Маринковић, Споменик Кадињача, Ужички зборник 8 (1979); А. Станимировић, М. Маринковић,  Споменик Кадињача – Титово Ужице, Титово Ужице, 1984; С. Стефановић, Спомен обележје Кадињача 1979-2009, Ужички зборник 34-1 (2010); С. Стефановић, Меморијални комплекс Кадињача, водич, Народни музеј Ужице, Ужице 2013; В. Путник, Естетика и улога меморијалних паркова у Југославији на примеру спомен комплекса „Кадињача“, Простори памћења, Зборник радова, Том 1, архитектура, Филозофски факултет Београд, Београд 2013.