Grobnice narodnih heroja

Grobnica narodnih heroja na Kalemegdanu. Izvor fotografije: Spomenici kulture u Srbiji

 

Jasno iskazivanje svojih zasluga u oslobođenju od okupatora u ratu bilo je jedno od sredstava kojima je KPJ učvršćivala svoju vlast nakon Drugog svetskog rata. To je ostvarivano stalnim pominjanjem herojskog ratovanja partizana protiv nadmoćnijeg neprijatelja i velikim žrtvama. U materijalnom smislu to je iskazivano i kroz podizanje spomen obeležja i održavanje partizanskih grobova. U okviru toga, posebno su se izdvajale grobnice narodnih heroja koje su podizane u glavnim gradovima republika.

Grobnica narodnih heroja u Beogradu je podignuta 1948. na Kalemegdanu, za dvojicu visokih funkcionera KPJ i SKOJ, poginulih tokom rata – Ivana Milutinovića i Ivu Lolu Ribara. Jedna od osnovnih poruka ovog memorijala bila je da je Jugoslavija socijalističku revoluciju sprovela oslonjena na sopstvene snage. Nakon početka sukoba sa Informbiroom, pored njih je pohranjen i Đuro Đaković, istaknuti komunista koji je stradao 1929, čime se želelo pokazati da su komunističke ideje i borba postojali u Jugoslaviji i pre rata. Naknadno je pored njih sahranjen i Moša Pijade. Lociranje grobnice na zidine Kalemegdana je direktno preslikan motiv sahrane Lenjina pored zidina Kremlja.

U parku ispred Narodnog muzeja Slovenije, 1949. podignuta je grobnica narodnih heroja u koju je pohranjeno 16 osoba.

U velikom parku u Sarajevu 1949. podignuta je grobnica narodnih heroja, da bi 1981. bila prenesena u novoizgrađeni Spomen park Vraca. U nju je pohranjeno 26 narodnih heroja. 

Grobnica narodnih heroja na zagrebačkom groblju Mirogoj je podignuta 1950. U nju su pohranjene 32 osobe (narodni heroji i istaknuti funkcioneri komunističke partije).

U okviru monumentalnog spomenika Partizanu borcu u Podgorici, otkrivenom 1957. nalazi se i kosturnica u koju je pohranjeno 97 boraca i narodnih heroja.

 

Literatura: Gojko Jokić, Jugoslavija. Spomenici revolucije. Turistički vodič, Turistička štampa, Beograd 1986; Нeнaд Лajбeншпeргeр, Меморијали Другог светског рата у служби дневно-политичких потреба социјалистичке Југославије, Простори памћења, Том 1, Архитектура, Београд 2013; Г. Милорадовић, Прах праху: Стаљинистички погребни ритуали у социјалистичкој Југославији, Годишњак за друштвену историју, 1-3 (2007).