Genocid

Koncentracioni logor Aušvic-Birkenau. Izvor slike: Wikipedia

 

Reč genocid potiče od grčkih reči genos (rod, narod) i accidere (ubiti). Prevesti doslovno reč genocid značilo bi „ubiti narod“. Pojam genocid označava zločin namernog, potpunog ili delimičnog uništavanja nacionalnih, etničkih, rasnih i religijskih grupa. Spada u najteže zločina protiv čovečnosti.

I ako istorija poznaje primere uzajamnog istrebljenja zaraćenih naroda u dalekoj prošlosti oni se ne mogu smatrati genocidom. Bilo je humanitarnih shvatanja koja su osuđivala takve zločine i izvesnih propisa o njihovom kažnjavanju kao i filantropshih akcija u korist žrtava genocida. Međunarodno ratno pravo (Haška konvencija iz 1907) štitilo je donekle civilno stanovništvo od masovnih ubistava i zlostavljanja za vreme rata ali do skoro nije bilo odgovarajućih definicija genocida ni međunarodnih propisa za njegovo sprečavanje i kažnjavanje.Pojam genocida postaje aktuelan tek u 20. veku.

Neposredni povod za jasnije definisanje pojma genocida bili su zločini fašističkih država, naročito nacističke Nemačke počinjeni tokom Drugog svetskog rata, pre svega nad Jevrejima, Romima ali i drugim narodima. Već su statuti međunarodnih vojnih sudova u Nirnbergu i Tokiju obuhvatali bitne elemente genocida. Optužnice glavnih tužilaca u Nirnbergu usvojile su sam termin. Ipak, tek je Rezolucija br. 96 Generalne skupštine OUN od 2. decembra 1946 osudila genocid kao međunarodni zločin i pozvala države članice Organizacije Ujedinjenih nacija da u svom zakonodavstvu donesu odgovarajuće propise protiv genocida kao i da organizuju međunarodnu saradnju u cilju suzbijanja genocida. Rezolucijom Generalne skupštine OUN iz decembra 1948. genocid se osuđuje kao delo izvršeno u nameri da se u celosti ili delimično uništi neka nacionalna, etnička, rasna ili religijska grupa što podrazumeva ubistvo članova grupe, tešku povredu njihovog fizičkog i društvenog integriteta, namerno podvrgavanje životnim uslovima koji su sračunati na potpuno ili delimično fizičko uništavanje itd.

 

Autorka: dr Sanja Paetrović Todosijević

Literatura:

Kaseze, Antonio. Međunarodno krivično pravo. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava, 2005