9. maj

Sovjetski vojnici u oslobođenom Berlinu, maja 1945. godine. Izvor slike: Wikipedia

 

8. maja 1945. po srednjeevropskom, odnosno 9. maja po moskovskom računanju vremena, nacistička Nemačka je potpisala svoj poslednji akt - bezuslovnu kapitulaciju. Zbog toga se oba datuma proslavljaju kao Dan pobede nad fašizmom – prvi na zapadu Evrope, drugi na njenom istoku. U različitim formama obeležavanja ovog datuma širom Evrope i sveta, najznačajnije su bile velike vojne parade organizovane u Moskvi, pre svega tokom socijalističke ere.

U Jugoslaviji je 9. maj 1946. i 1947. obeležen vojnim paradama u Beogradu. U sledećim gоdinаma је оrganizovano pоlаgаnjе vеnаcа nа Grоbu nеznаnоg јunаkа nа Аvаli i čitаvоm nizu grоbnicа iz Drugog svetskog rata širom zemlje. Zbog sukоbа sа Infоrmbirооm i pоtrеbе dа оdbrаni svојu ulоgu u rаtu Јugоslаviја, оd 1952. do 1965, kao Dan pobede оbеlеžаvа 15. mај, pоdsеćајući sе nа dаn kаdа su u sаmој Јugоslаviјi prеkinutе bоrbе. Povratak na proslavu Dana pobede 9. maja ostvaren je u okviru širih jugoslovenskih spoljnopolitičkih angažmana i njene agitacije za mir u svetu, razoružanje i mirovnu koegzistenciju. Komemoracije su i dalje podrazumevale podsećanje na rat i polaganje venaca, ali su u poslednje dve decenije postojanja socijalističke Jugoslavije ponovo organizovane velike parade u Beogradu, i to na petogodišnjice: 1970, 1975 i 1985 (1980. gоdinе niје оdržаnа zbоg Тitоvе smrti). Kao univerzalni datum pobede nad fašizmom, Dan pobede je, na različite načine, nastavio da se obeležava i posle pada komunizma u Evropi.

 

Literatura:

Leksikon narodnooslobodilačkog rata i revolucije u Jugoslaviji 1941-1945. Prva knjiga A-LJ, Narodna knjiga, Partizanska knjiga, Beograd, Ljubljana, 1980; Нeнaд Лajбeншпeргeр, Победе, устанци, борба и жртве – чега се Југославија сећала?, Уметност као отпор фашизму, Публикација поводом седамдесетогодишњице победе над фашизмом. 9. мај 1945-2015, ур. М. Васиљевић, Београд 2015; Dragomir Bondžić, Obeležavanje Dana pobede u Srbiji 1945-1955 u Srbija (Jugoslavija) 1945-2005. Ideologije, pokreti, praksa. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog 4-6. maja 2005. u Somboru, Institut za savremenu istoriju, Beograd 2006.