Žika Stojšić

tifus, 6. ofanziva, četnici                                                                                                                         

o muslimanskim brigadama NOBa, slučaj sa muslimanskim bataljonom u Trebavi, nacionalno pitanje u NOBu

partizanski moral, streljanje zbog slanine, partizanski sudovi, dezerterstvo, odnos partije i vojske                             

četnici u Vojvodini, odnos Vojvodine i uže Srbije                                                                                                             

mladi komandant, vojne funkcije, školovanje                                                                                                                                                       

Informbiro, 5. kongres KPJ, Stefan Mitrović, Goli otok                                                                                                       

ideja Jugoslavije, Balkanska federacija, Georgi Dimitrov, podela Balkana, Jalta, politički uticaji, jagma za Kosovo

mehanizmi kritike i samokritike u partiji, borba za uticaje, ratni planovi, odbrana zemlje, koliko je nacionalna ideja socijalistička, greške, neadekvatni ljudi na funkcijama, odgovornost, Sremski front, učenje vojne strategije kroz praksu

najteže ratno iskustvo, period gladi u 6. neprijateljskoj ofanzivi, najradosniji dan - kapitulacija Nemačke, povratak u Manđelos