TIRANOUBISTVO NA FILMU

Utorak, 25. oktobar 2016. u 20h

Mala sala Studentskog kulturnog centra / Kralja Milana 48, Beograd

Ciklus ANTIFAŠISTIČKI BIOSKOP – projekcija filmskih inserata sa diskusijom

Tema ovog izdanja „Antifašističkog bioskopa“ biće tiranoubistvo (tiranicid) kao motiv i pokretač na akciju koji se proteže kroz kinematografiju još od samih njenih početaka i javlja se u svim žanrovima.

Tiranoubistvo pokreće protagoniste u ekranizacijama Šekspirovih komada kao što su Ričard treći, Magbet i Julije Cezar, ali i Simbu u animiranom filmu Kralj lavova, kao i Principa u istorijskim dramama o Atentatu u Sarajevu, i mnoge druge. Putem filmskih inseratata i diskusije sa publikom analiziraćemo ubistvo tiranina kao motiv u konkretnim društveno-političkim kontekstima i povezivati ga sa istorijskim događajima, kao i sa transformacijama ovog koncepta kroz različite epohe i promene konteksta.

Zašto je tiranoubistvo u fokusu antifašističkog bioskopa jasno je bez obzira da li se opredelimo za klasičnu definiciju fašizma kao „otvorene terorističke diktature krajnje reakcionarnih, krajnje šovinističkih, imperijalističkih elemenata finansijskog kapitala“ ili za savremenije određenje fašizama kao oblika „reakcionarne politike koji podrazumeva ideal totalitarnog ustrojstva države do koga se dolazi putem organizovanja masovnog nacionalističkog autoritarnog pokreta sa elementima terora, baziranog na usklađivanju interesa sitne buržoazije i krupnog kapitala, uz ideološku kombinaciju rasizma, antisemitizma, antikomunizma, militarizma i neotradicionalizma.“

U okviru razgovora pogledaćemo inserte iz desetak filmskih ostvarenja među kojima su i „Jahač po imenu smrt“, „Caroubice“, „Videogrami jedne revolucije“, „Operacija Ogro“, „Ljubav i anarhija“ ...

 

Program pripremili: Stevan Vuković i Tadej Kurepa

Mala sala Studentskog kulturnog centra / Kralja Milana 48, Beograd

Ciklus ANTIFAŠISTIČKI BIOSKOP – projekcija filmskih inserata sa diskusijom

 

„Škola antifašizma kroz film“ je projekat Saveza antifašista Srbije koji tokom 2016. godine uređuju Tadej Kurepa i Stevan Vuković. 

 

Projekat „Škola antifašizma“ je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo Srbija.