Reprezentacija znanja u holivudskim filmovima - gledana kroz prizmu roda i rase

Datum: 
22.03.18

U ovom bioskopu, nastavljamo sa osnovnim pitanjem, po kojim osnovama sistem na različite načine isključuje ljude? Ovog puta, taj problem će se posmatrati kroz popularne filmove koji se bave istorijskim ili izmišljenim likovima koji su načinili neko važno naučno ili tehnološko otrkiće.

Šta nam holivudski filmovi govore o znanju? Da li znanje ima lokaciju i kontekst? Da li ga proizvode ljudi ili ga otkrivaju? Da li je znanje univerzalno ili je relevantno samo pod određenim uslovima? Kako prepoznajemo i nagrađujemo ljude koji su nam pomogli da do znanja dođemo? Da li znanje mora voditi u primenu i tehnologiju? Da li je važno da se od znanja i tehnologije obogatimo, ili je bolje da ga delimo sa svima? Da li su istorijski žene stvarale manje znanja nego muškarci? Da li su holivudski filmovi mesta na kojima učimo o ljudima koji su proizvodili znanje?

Kroz kratke inserte iz filmova Blistavi um (2001), Dokaz (2005), Čovek koji je video beskonačnost (2015), Nevidljivi faktori (2016) i Crni panter (2018), razgovaraćemo o reprezentaciji znanja u popularnim filmovima. Da li Holivud ima problem sa zapošljavanjem žena? Na koji način Holivud tretira žene i muškarce koji nisu beli? I kakva je veza ovih pitanja sa dominantnim narativima u uspešnim popularnim filmovima danas?

Bioskop je pripremila Nađa Duhaček

„Antifašistički bioskop“ je aktivnost projekta Znanjem protiv fašizma Saveza antifašista Srbije.
Osnovna ideja antifašističkog  bioskopa je da se kroz filmske inserte i aktivno učešće publike, zajedno analiziraju događaji i pojave relevantne za nastanak i razvoj fašizma i otpora prema njemu u njihovom izvornom društvenom, političkom i ekonomskom kontekstu, kao i u svim transformacijama koje su oni kroz promene društvenog i političkog konteksta zadobijali. Na taj način se teži rasvetljavanju društvenih i strukturnih faktora ključnih za razumevanje nastanka fašizma, kao i specifičnog načina njegovog delovanja u istorijskim procesima i današnjem društvenom, ekonomskom i političkom kontekstu.

Projekat se sprovodi uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija.