Ratko Mitrović, narodni heoroj

Narodni heroj Ratko Mitrović. Izvor slike: Muzej AVNOJ

 

Ratko Mitrović je rođen 27. maja 1913. godine u Čačku gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Jedno vreme je bio sekretar Sportskog društva „Borac“ iz Čačka. Istakao se i kao član Kulturno-umetničkog društva „Abrašević“. Kasnije je u Beogradu studirao na Pravnom fakultetu.  Tokom studija više puta je hapšen. Za člana Komunističke partije Jugoslavije primljen je 1939. godine. Za vreme okupacije bio je sekretar Okružnog komiteta KPJ za Čačak i jedan od organizatora ustanka u tom kraju. Jula meseca 1941. godine postao je politički komesar novoformiranog Čačanskog partizanskog odreda „Dr Dragiša Mišović“. Čačanski partizanski odred čiji je politički komesar bio Ratko Mitrović posebno se istakao u jesen 1941. u borbama za oslobođenje Čačka i stvaranju veće slobodne teritorije u okolini grada. Krajem novembra 1941. godine partizanske snage su bile primorane da se povuku iz grada koji se ponova našao u rukama okupatora. Ratka Mitrovića su uhvatili četnici. Nakon predaje Nemcima bio je obešen na pijaci u Čačku 11. decembra 1941. godine.

Neposredno pred vešanje je izgovorio reči: „Doći će dan kada ćemo mrskog okupatora isterati iz naše zemlje! Doći će dan pobede, drugovi, dan kada ćemo vedra čela moći svakome u oči da pogledamo, dan kada će nam celo napredno čovečanstvo reći: hvala, pokazali ste da se treba boriti za slobodu“.

Odlukom Predsedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), a na predlog Vrhovnog komandanta Jugoslovenske armije maršala Josipa Broza Tita proglašen je za Narodnog heroja 25. septembra 1944. godine.

 

dr Sanja Petrović Todosijević

Izvori:

IAB, UGB, SP, IV-46/6a, k. 282/9, Dosije Mitrović Ratka.