(Ne)viđenje 23.10.2014. Danas

Tekst na koji je reagovao SAFS.