KAKO SE POSTAJE BORAC ZA SLOBODU?

Nedelja, 2. jul .2016. u 21.00h 

Banjalučki socijalni centar, Banja Luka

Ciklus ANTIFAŠISTIČKI BIOSKOP – projekcija filmskih inserata sa diskusijom

 

Kako izgleda trenutak transformacije „običnog“ čoveka u čoveka koji je spreman da u borbi za slobodu i promenu društva založi svoj integritet, sve što ima, uključujući i svoj život?

Tema ovog izdanja „Antifašističkog bioskopa“ biće tranformacija objekta u subjekat, posmatrača u aktera, inicijacija žrtve represije u borca za slobodu. Posebnu pažnju posvetićemo uslovima u kojima dolazi do ovakve transformacije i ključnim okidačima – objektivnim istorijskim okolnostima i ideološkoj motivaciji kao pokretaču, kao i njihovim različitim mogućim odnosima i presecima.

Analiziraćemo kako je u različitim igranim filmovima prikazan ovaj trenutak transformacije u borca za slobodu i pogledaćemo inserte iz više filmskih ostvarenja među kojima su i „Viva Zapata“, „Bitka za Alžir“, „Libertarias“, „Bitka za Moskvu“, „Oni žive“...

Program pripremio: Tadej Kurepa

Osnovna ideja Antifašističkog bioskopa je da se kroz niz projekcija/inserata, uz diskusije sa publikom koja se tretira kao aktivni učesnik projekta, analiziraju istorijski događaji i pojave u svom izvornom društvenom, političkom i ekonomskom kontekstu, kao i u svim transformacijama koje su oni kroz promene društvenog i političkog konteksta zadobijali. Na taj način se teži da se osvetle društveni i strukturni faktori bez čijeg razumevanja nije moguće odgovoriti na pitanja relevantna za razumevanje nastanka fašizma i specifičnog mesta i uloge fašizma kao ideologije i kao političkog pokreta u istorijskim procesima.

Događaj je deo projekta Škola antifašizma, Saveza antifašista Srbije.

Photo credits:
"Libertarias", movie, 1996