Denacifikacija (1945-1948) … i kasnije

Petak, 13. maj 2016. u  19.00h

SKC Kragujevac, Kragujevac

Ciklus ANTIFAŠISTIČKI BIOSKOP – projekcija filmskih inserata sa diskusijom

 

Projekat denacifikacije započet je novembra 1945. godine Prvim Ninberškim procesom u kome je suđeno najvišim nacističkim zvaničnicima, oficirima i rukovodiocima. 

Denacifikacija je naziv za program koji su nakon Drugog svetskog rata osmislili zapadni saveznici, a koji je trebalo da predstavlja organizovani napor da se nacional-socijalizam, nemačka varijanta fašizma, iskoreni iz nemačkog društva, kulture, pravnog sistema, javnosti, ekonomije i politike, da se demontiraju nacističke strukture uticaja, ideologije, upravljanja i moći, kao i da se iz javnog života odstrane i sudski procesuiraju pojedinci koji su osmišljavali ili aktivno učestvovali u nacističkom sistemu, bez obzira da li su bili birokrate, ideolozi ili izvršioci.

Kroz seriju dijaloga širom Srbije potaknutih insertima iz filmova koji obrađuju različite fenomene, pojmove, procese, datume i ličnosti vezane za antifašističku borbu, pokušaćemo da promislimo značaj antifašističkog nasleđa danas. Takođe, ne manje bitno od nasleđa, nam je i pitanje: u kojim formama se fašizam danas sreće i kako se protiv njega boriti? Prvo izdanje Antifašističkog biskopa posvećujemo temi denacifikacije.

Urednici programa: Stevan Vuković i Tadej Kurepa

Projekat „Škola antifašizma“ je podržan od strane Fondacija za otvoreno drušvo Srbija.