Španski građanski rat na filmu od tridesetih do danas

Ponedeljak, 19. septembar 2016. u 20.30h

Bašta Studentskog kulturnog centra / Kralja Milana 48, Beograd

Ciklus ANTIFAŠISTIČKI BIOSKOP – projekcija filmskih inserata sa diskusijom

 

Iako je Španski građanski rat zvanično trajao od 17. jula 1936. do 1. aprila 1939. godine, društvena previranja i klasni konflikt koji su doveli do građanskog rata i revolucije trajali su više decenija pre 1936. godine, a oružani sukobi niskog intenziteta nastavili su se decenijama posle 1939. godine.

Tema ovog izdanja „Antifašističkog bioskopa“ biće upravo Španski građanski rat kao Klasni rat, odnosno oružani sukob između društvenih klasa, radničke klase sa jedne strane i stare vladajuće klase sa druge strane. Kroz niz inserata iz filmova snimljenih od tridesetih godina XX veka do danas zajedno ćemo istražiti dinamiku sukoba koji je do temelja podelio Španiju, kao i njegovog filmskog prikaza.

U okviru razgovora pogledaćemo inserte iz desetak filmskih ostvarenja među kojima su i „Za zemlju i slobodu“, „Slobodarke“, „Zemlja bez hleba“, „Drvo u Gernici“, „Španska zemlja“, „Tamo su zmajevi“, „Crni hleb“.

Program pripremili: Stevan Vuković i Tadej Kurepa
 

„Škola antifašizma kroz film“ je projekat Saveza antifašista Srbije koji tokom 2016. godine uređuju Tadej Kurepa i Stevan Vuković. 

Projekat „Škola antifašizma“ je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo Srbija.