Paulina Šmit

Autoportret Bore Baruha nastao 1942. u logoru na Banjici. Izvor slike: Muzej grada Beograda

Paulina Šmit je rođena 11. decembra 1942. godine u zatvoru u Skoplju odakle je sa porodicom prebačena u niški logor. U Koncentracioni logor na Banjici deportovana je iz Koncentracionog logora na Crvenom krstu u Nišu 3. maja 1943. godine zajedno sa roditelјima, artistima, Vilhelmom i Vilhelminom, braćom Adolfom (7) i Vilhelmom (2), sestrom Johanom (1) i ostalim članovima romske artističke trupe Karla i Alme Blum. Paulina Šmit je umrla u Logoru na Banjici 31. maja 1943. godine sa nepunih šest meseci života. Pored Pauline u Logoru na Banjici umrli su Paulinin otac Vilhelm Šmit i jedanaestomesečni brat od ujaka, Rudolf Kler. Preostali članovi porodice i artističke trupe Karla i Alme Blum, među kojima su bili i Paulinina majka, braća i sestra deportovani su u KL Aušvic- Birkenau transportom koji je pošao sa Banjice 7. jula 1943. godine. Paulina Šmit rođena je, živela i umrla u logoru. Nјen život kao i njena smrt predstavlјaju paradigmu stradanja dece u Drugom svetskom ratu. Prema raspoloživim podacima, Paulina Šmit je bila najmlađi umrli logoraš Koncentracionog logota Banjica. U periodu od 1941. do 1944. godine u KL na Banjici umrlo je 22 dece mlađe od sedam godina starosti.

 

Literatura:

Istorijski arhiv Beograda, BDS, B-1174, Dosije Karla Bluma; Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, inv. br. 227, Dopis Šefa KL Banjica Grobljanskom odseku OGB u vezi sa sahranom logoraša Pauline Šmit, 31. maj 1943; Istorijski arhiv Beograda, Opština grada Beograda, inv. br. 227, Dopis Šefa KL Banjica Grobljanskom odseku OGB u vezi sa sahranom logoraša Rudolfa Klera, 5. jun 1943; Logor Banjica. Logoraši. Knjiga zatočenika Koncentracionog logora Beograd-Banjica (1941-1944), druga knjiga, Istorijski arhiv Beograda, Beograd, str. 90-92. (priredile Evica Micković, Milena Radojčić); Милан Кољанин, Олга Манојловић Пинтар, Радмила Радић, Сања Петровић Тодосијевић, Зорица Ивановић, Последње одредиште Аушвиц (каталог изложбе), Историјски музеј Србије, Београд, 2015.