Bratstvo i jedinstvo

Omladinske radne akcije, simbol bratstva i jedinstva. Izvor slike: Wikipedia 

 

Tokom postojanja socijalističke Jugoslavije, bratstvo i jedinstvo je smatrano za jedan od najvažnijih rezultata NOB, pored oslobođenja zemlje i spovedene socijalističke revolucije. Pod ovim terminom se podrazumevala međusobna saradnja svih naroda i narodnosti u Jugoslaviji. Isticalo se da je ono izgrađeno tokom rata, u borbi protiv okupatora i kvinslinga, zahvaljujući naporima KPJ, i pripadnika samih naroda, a u cilju ostvarivanja međunacionalne jednakosti. Rad na ostvarivanju ove saradnje je imao i za cilj prekidanje šovinističkih istupa i međunacionalnih zločina među narodima koji su živeli na tlu Jugoslavije.

Josip Broz Tito i KPJ su posle rata bili svesni da neće svi lako zaboraviti međunacionalne zločine iz ratnih vremena. Zbog toga su se svim silama trudili da održavaju proklamovano bratstvo i jedinstvo i suzbijaju sve pokušaje nacionalističkih istupa. Na ovome je posebno insistirao vođa jugoslovenske države Josip Broz Tito. Skoro da nije bilo većeg javnog govora u kome on ne bi spomenuo bratstvo i jedinstvo i potrebu za njegovim očuvanjem. To pominjanje se posebno povećavalo ukoliko je pretila neka spoljno- ili unutrašnjepolitička opasnost. Činjenica da je ta praksa opstala sve do kraja njegovog života, govori da je i sam bio svestan da to bratstvo i jedinstvo ne počiva na čvrstim temeljima i da se lako može urušiti. Upravo su događaji iz devedesetih godina dvadesetog veka i pokazali opravdanost negovanja bratstva i jedinstva, pošto su se sa odustajanjem od njih, desili ponovni izlivi šovinizma, novi zločini i sam raspad Jugoslavije.  

 

Literatura:

Leksikon narodnooslobodilačkog rata i revolucije u Jugoslaviji 1941-1945. Prva knjiga A-LJ, Narodna knjiga, Partizanska knjiga, Beograd, Ljubljana, 1980; Leksikon narodnooslobodilačkog rata i revolucije u Jugoslaviji 1941-1945. Druga knjiga M-Ž, Narodna knjiga, Partizanska knjiga, Beograd, Ljubljana, 1980.