Antifašizam danas

Antifa grupe na kontramitingu u Šarlotsvilu u avgustu 2017.

 

Antifašizam je i danas pojam koji objedinjuje heterogene ideološke i političke grupe, pojedince i programe, okupljene oko zajedničke platforme suprotstavljanja fašizmu. Od pada Berlinskog zida i dekonstrukcije socijalizma u Evropi, ideje levice su u javnom polju kriminalizovane i banalizovane, a komunizam izjednačavan sa fašizmom kroz narativ o dva totalitarizma. Savremeni antifašizam je bio prva odbrana od ideoloških i političkih diskreditacija socijalizma i istovremene rehabilitacije fašizma. Kroz afirmaciju istorijskog antifašizma iz sredine 20. veka, konstituisana je nova platforma okupljanja levičarskih pokreta – od anarhosindikalista i komunista do liberalnih socijaldemokrata – od radikalnih do rekoncilijatornih grupa. Veliki politički pokreti levice koji su ušli u izborne procese u Evropi posle 2000. godine, baštine antifašizam kao bitan element svojih programa. Tako danas, borba protiv različitih vidova ispoljavanja savremenog fašizma okuplja članove Podemosa, Sirize, Eskeride, Die Linke, Parti de Gauche, Sinistara Italiana...

Sa druge strane, antifašizam je posebno važan element definisanja brojnih društvenih pokreta i supkulturnih grupa od vremena Španskog građanskog rata. Za njegov savremeni razvoj posebno su važne organizacije nastale na borbenoj platformi antiautoritarizma od sredine 80-ih. Delovi skvoterskih i autonomističkih, skinhed i pank zajednica, formirali su raznorodne marksističke i libertersko socijalističke, odn. anarhističke antifa organizacije. Za razliku od međuratnog perioda, savremene antifa grupe nisu direktno vezane za Komunističke partije već deluju autonomno i horizontalno, bez vođa i štabova u cilju fizičkog onemogućavanja promocije fašizma. Koncept antifa delovanja je utemeljen na suprotstavljanju mržnji, rasizmu, imperijalizmu, neonacizmu, antisemitizmu, homofobiji, antiimigracijskim i pokretima protiv abortusa i ključno doprinosi jačanju savremenih ideja levice u svetu.

 

IZVORI:

Mark Bray, Antifa: The Anti-Fascist Handbook, Melvillehouse, New York 2017.

Rastko Močnik, Beyond Fascism, Historical Parallels and Structural Specificities of Post-Socialism Revista de Historia Actual, vol. 4, no. 1, 1. April 2017, 146–165.