Akcija povodom 9. novembra - Međunarodnog dana borbe protiv fašizma